line daugher
藤娘幫雙寶自製Line貼圖...被退了好幾次才成功!阿公阿嫲拿來炫!◢藤小二2019年嬰兒小大事◣(2019/9/5)
kato3c pagelogo a.jpg

kato3c-pcbuy logo 2.gifkato3c-pcdiy-i7 8700+1070 20180602 a.jpgkato3c-pcrp logo.gifkato3c-repair before-20180629.gifkato3c-map logo 2.gifkato3c-page logo.gifkato3c-mes logo.gifkato3c-os reset 1000.gifkato3c-google teach-20180626.gifkato3c-SyncBack backup-20180629.gifkato3c-youtobe movie.gifkato3c-gold paper-20180629.gifkato3c-sim+wifi 20180711.gifkato3c power-iron mask 550w a.jpgkato3c line GoDEX.png

藤娘最近幫已經七個多月的雙寶做Line的貼圖,

說真的,Line的要求很嚴,

她被退好幾次,最後才成功...

 

結果我們買圖送親友...

阿公阿嫲很喜歡用,

藤哥一直傳小三小四的貼圖給網友及客戶,

真的很搞笑。

 

自己想要做的話,可以參考網友方法:

【LINE貼圖】自製專屬的小孩趣味貼圖~親朋好友都愛用!!

 

 

好像有人專門在幫客戶做圖,收費$2200元。

 

 

line daugher

 

 

已經七個多月了,我們目前都訓練讓她們自己拿東西吃。

 

192523

 

 

希望長大也能練出這樣的身材...

 

    全站熱搜

    藤小二 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()